Get Adobe Flash player

 

 

 

خانه

عمق رنگی

در این روش از تونالیته طیف رنگ برای ساختن تصاویر سه بعدی استفاده میگردد . بطوریکه رنگ قرمز در جلوی تصویر،
سبز و آبی و زرد و در نهایت سیاه که بترتیب دارای تونالیته های ضعیفتری هستند پس از رنگ قرمز قرار میگیرند .

قیمت همراه با کتاب : 500000 ریال